Vyššie trestné sadzby aj povolené platby v tisícoch eur v hotovosti: Aké rôzne právne zmeny priniesol núdzový stav?

Prinášame spätný pohľad na obmedzenia súvisiace s pandémiou Covid-19, v ktorom vysvetlíme rozdiel medzi mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom a lockdownom a čo tieto inštitúty znamenajú z právneho hľadiska pre náš bežný život.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Ústavný súd pozastavil účinnosť ustanovenia novely Zákonníka práce o možnosti ukončenia pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku zamestnanca

Novela Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2022 mala rozšíriť možnosti zamestnávateľa o nový výpovedný dôvod ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Vláda schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021 a najnovšie aj za mesiac december 2021.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Drahí priatelia, ďakujeme za ďalší spoločne strávený rok. Želáme Vám veselé Vianoce a úspešný nový rok 2022

 


Boli sme garantom konferencie Verejné obstarávanie 2021

Zákon o verejnom obstarávaní prešiel tento rok ďalšou novelizáciou. O tom, aké zásadné zmeny priniesol najmä v oblasti revíznych postupov, prednášal náš partner a expert na verejné obstarávanie Ján Azud na III. ročníku prestížnej EPI konferencie Verejné obstarávanie 2021, ktorá sa uskutočnila 25. – 26. 11. 2021 v X-BIONIC® HOTELI v Šamoríne. Hlavným organizátorom konferencie bolo vydavateľstvo Poradca podnikateľa a naša kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS bola jej právnym garantom.

Viac info:

 


Sme opäť v TOP 3 najväčších slovenských právnických firiem

V šiestom ročníku rebríčka 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku 2021 sme v hodnotení slovenských právnických firiem obsadili vynikajúcu 3. priečku, čím sme opäť obhájili našu pozíciu z predchádzajúcich rokov. V počte advokátov, ktorý je jedným z čiastkových hodnotených parametrov a vypovedá o kompetencii a kapacite kancelárie pracovať paralelne na väčšom počte náročných mandátov, sme na skvelom 2. mieste. V celkovom hodnotení všetkých, teda aj medzinárodných kancelárií, sme sa umiestnili na 4. mieste, čo len potvrdzuje našu stabilnú pozíciu medzi poprednými právnickými firmami u nás.

Najväčší v obchodnom práve, špička v nehnuteľnostiach a developmente, popredné postavenie v kľúčových kategóriách

K hodnoteniu firiem cez optiku ich finančných parametrov a personálnej kapacity pridali tvorcovia rebríčka aj tento rok hodnotenie počtu a objemu vykonaných transakcií a prípadov podľa vybraných oblastí právnej praxe, teda v kategóriách: Fúzie a akvizície (M&A), Bankovníctvo a financie, Nehnuteľnosti & Development, Sporová agenda, Duševné vlastníctvo a Pracovné právo. V Nehnuteľnostiach & Developmente sme obhájili skvelú 2. priečku, čo reflektuje našu dominantnú kompetenciu v tomto segmente. Pri tom sme sa umiestnili v TOP 10 vo všetkých uvedených kľúčových oblastiach. S ohľadom na silnú konkurenciu to považujeme za vynikajúci výsledok a zároveň objektívne hodnotenie našej práce, ako špičkového poskytovateľa komplexného portfólia právnych služieb.

Oproti minulému roku tvorcovia ešte rozšírili záber hodnotených oblastí o nové kategórie, a to Obchodné právo, Insolvenčné právo, Právo hospodárskej súťaže a Regulačné právo, v ktorých vyhlásili iba víťazné právnické firmy s tržbami za rok 2020 viac ako pol milióna eur. V kategórii Obchodné právo sme obsadili víťaznú 1. priečku. Tento výsledok nás teší o to viac, že kategória obchodné právo reprezentuje všeobecné prierezové oblasti praxe a denno-dennú právnu podporu klientov a ilustruje našu kompetenciu poskytovať špičkové poradenstvo v celom spektre právnych oblastí a industriálnych sektorov, a to paralelne vo vzťahu k obrovskému množstvu klientov, predovšetkým nadnárodných spoločností, lídrov domácej ekonomiky a verejného sektora..

Rebríček 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku 2021 pripravili anglické noviny The Slovak Spectator v spolupráci s denníkom SME.

Detailné informácie o výsledkoch nájdete tu.

 


Vláda schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac november 2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021 a najnovšie aj za mesiac november 2021.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Núdzový stav na 90 dní a povinnosti zamestnávateľa od pondelka 29.11.2021

Na základe rozhodnutia vlády SR a v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal 24.11.2021 Vyhlášku č. 264/2021 V.v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Novela Zákonníka práce v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19 a nové možnosti zamestnávateľa

V čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní a 12. novembra 2021 schválil zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Vláda opäť schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021 a najnovšie aj za mesiac október 2021.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Zmeny v systéme revíznych postupov podľa novely zákona o verejnom obstarávaní

Neuplynul ani rok od posledného „revolučného“ návrhu obstarávacej legislatívy a parlament schválil a prezidentka podpísala veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Aké sú zmeny v systéme revíznych postupov? Obmedzí novela špekulatívne námietky alebo oslabí práva účastníkov obstarávaní? Ako sa bude rozhodovať o osude zmlúv uzavretých v rozpore so zákonom? A aké ďalšie dôsledky prinesie táto úprava do praxe? Problematiku analyzuje JUDr. Ján Azud, expert na právo verejného obstarávania.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Právnická firma roka 2021

S radosťou sme si pripomenuli tohtoročné už 9. víťazstvo našej kancelárie v kategórii Verejné obstarávanie renomovanej súťaže Právnická firma roka 2021. Náš partner Ján Azud prevzal ocenenie z rúk Tomáša Skřivánka, šéfredaktora týždenníka Trend, ktorý súťaž každoročne organizuje v spolupráci s česko-slovenskou mediálnou a vzdelávacou skupinou EPRAVO.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Minimálna mzda 2022

Dňa 7. októbra 2021 bolo v Zbierke zákonov SR publikované Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  o výške minimálnej mzdy na rok 2022.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Verejné obstarávanie 2021

Pozývame Vás na III. ročník EPI konferencie venovanej problematike verejného obstarávania. Naša kancelária je jej právnym garantom. Jedným z prednášajúcich bude náš partner Ján Azud, expert na verejné obstarávanie a vedúci partner tímu projektov, infraštruktúry a verejného obstarávania našej kancelárie. Konferencia sa uskutoční 25. – 26. 11. 2021 v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Nefér pokuta? Právny manuál pre vodičov pri kontakte s políciou

Policajt je autorita, ktorá dohliada na bezpečnosť na cestách. Niekedy však môžu nastať situácie, kedy s jeho rozhodnutím alebo konaním nesúhlasíme. Aké sú kompetencie príslušníkov policajného zboru pri dohliadaní nad cestnou premávkou? Práva a povinnosti motoristov, polície a analýzu vybraných situácií, s ktorými sa za volantom môžete stretnúť, vypracovali naši kolegovia Ján Azud a Ádám Sípos.

Podrobnosti nájdete tu.

 


Zamestnávatelia a SZČO pozor – nezabudnite zaplatiť odložené poistné na sociálne poistenie

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR postupne schválila možnosť pre zamestnávateľa, ako aj SZČO požiadať o posunutie termínov splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021.

Viac si prečítate tu.

 


Konferencia Reality a development – Ako sa buduje nová Bratislava

Pozývame Vás na konferenciu týždenníka Trend, zameranú na oblasť realít a developmentu, ktorej sme generálnym partnerom. V rámci panelovej diskusie vystúpi náš vedúci partner pre oblasť nehnuteľností a stavebníctva, Ján Azud. Konferencia sa uskutoční 28. septembra 2021 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave.

Podrobnosti nájdete tu 

 


Radi sme opäť pomohli

23. júna 2021 sa v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej uskutočnil ďalší ročník benefičného kultúrneho podujatia s názvom Ruky spoja ruky. Podujatie bolo určené pre pohybovo zdravotne postihnutých zo zariadení v Kováčovej a pre mentálne a zdravotne postihnuté deti i dospelých. Na pódiu vystúpili viaceré hviezdy slovenského i svetového hudobného neba a televíznej obrazovky, ako napr. Lord Bishop Rocks, Gladiátor a pod. Programom sprevádzal Andrej Bičan. Pre pacientov to bol prvý koncert – prvý osobný kontakt s kultúrou po tzv. lockdowne. Radosť, ktorú toto podujatie prinieslo všetkým zúčastneným deťom i dospelým, nás teší o to viac, že k jeho organizácii prispela svojim dielom už po niekoľký krát aj naša kancelária.

 


Nové povinnosti firiem v Obchodnom registri

Koniec septembra je kľúčovým dátumom pre dve nové povinnosti, ktoré čakajú firmy vo vzťahu k Obchodnému registru SR. Prvá sa týka tzv. organizačných zložiek, ktoré musia potvrdiť svoje zapísané údaje, resp. navrhnúť zápis aktuálnych údajov najneskôr do spomínaného termínu. Druhá povinnosť sa dotkne väčšieho počtu spoločností a je ňou doplnenie identifikačných údajov fyzických, či právnických osôb po 30. septembri 2021.

Podrobnosti nájdete tu

 


Sme opäť TOP v Project Development podľa IFLR1000

V aktuálne zverejnenom rankingu IFLR1000 za oblasť Project Development pre Slovensko sa naša kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS opäť, už po niekoľký krát umiestnila v najvyššej kategórii Tier 1. Vnímame to, ako ďalšie potvrdenie nášho významného postavenia v tejto oblasti na  Slovenskom trhu právnych služieb.

V oblasti Project Development dlhodobo dosahujú vynikajúce osobné rankingy aj naši kolegovia. Náš managing partner Jaroslav Ružička je hodnotený ako Market Leader a náš partner Ján Azud si drží najvyššie hodnotenie Highly Regarded. Gratulujeme!

Podrobnosti nájdete tu


Vláda opäť schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínov splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a všetky doterajšie mesiace v roku 2021 vrátane za mesiac máj 2021. Viac sa dočitate tu.


Menej je niekedy viac. Slovensko a fenomén gold-platingu

Menej je niekedy viac. Táto známa veta platí aj v prípade transpozície smerníc Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov. V slovenskom právnom systéme existuje mnoho prípadov neodôvodneného gold-platingu. Podľa programového vyhlásenia vlády z apríla 2020, jednou z jej hlavných priorít je vytvorenie efektívneho mechanizmu na prevenciu nadbytočného gold-platingu. Slovensko je však v súčasnosti na chvoste krajín EÚ, ktoré systematicky vyhodnocujú status prijímaných smerníc. Viac sa dočítate v článku Ádáma Síposa.


Deviate víťazstvo v kategórii Verejné obstarávania

S potešením oznamujeme, že sme boli opäť mimoriadne úspešní v súťaži Právnická firma roka 2021. Naše doterajšie vrcholové úspechy, spočívajúce v sedemnásobnom ocenení hlavnou cenou (Právnická firma roka – Domáca advokátska kancelária) v doterajšej deväťročnej histórii súťaže, posilnilo v tomto roku prvenstvo v kategórii Verejné obstarávanie. Kancelária v tejto kategórii opäť obhájila prvé miesto. V spomenutej kategórii sme tak zvíťazili neprerušene už deviaty krát za sebou. To je úspech, aký sa nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej kancelárii v žiadnej z hodnotených kategórií. V ďalších jedenástich odborných kategóriách sme boli zaradení medzi veľmi odporúčané kancelárie.

Čítajte viac.


Možnosť odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za apríl 2021 až do 30.06.2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie aj za mesiac apríl 2021. Viac sa dočitate tu.


Všetko podstatné o Registri partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je jedným z najdôležitejších národných právnych predpisov v oblasti transparentnosti narábania s verejnými financiami. Obsahuje zoznam spoločností obchodujúcich s verejným sektorom a ich konečných užívateľov výhod. Nájdite všetko podstatné k tejto téme v našom prehľadnom súhrne.


Podmienky pre zamestnávanie sezónnych zamestnancov v čase pandémie COVID-19

Blížia sa letné mesiace a s tým spojené aj sezónne zamestnávanie pre mnohých zamestnávateľov na Slovensku ako aj hľadanie si privyrobenia pre potencionálnych letných zamestnancov. Viac si prečitate tu.


Komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora

Gratulujeme našim kolegom JUDr. Jánovi AzudoviJUDr. Ivanovi Šafrankovi z tímu Verejného obstarávania, projektov a infraštruktúry, ktorí úspešne zavŕšili niekoľko mesačné autorské úsilie a spoločne s predsedom Okresného súdu Žilina, pánom JUDr. Jaroslavom Macekom, pripravili komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora. Publikácia vychádza 21. 5. 2021 vo vydavateľstve C. H. Beck. Komentár poskytuje podrobný a prehľadne spracovaný výklad ustanovení komentovaného zákona, ako aj jeho procesnej stránky a tiež súvisiacu judikatúru. Viac informácií nájdete tu.


Držíme si skvelý ranking v The Legal 500!

V novom rankingu The Legal 500 sme opäť potvrdili našu silnú pozíciu na slovenskom trhu právnych služieb. Naša kancelária je i tento rok rankovaná vo všetkých hodnotených oblastiach.

Už tradične sme obhájili špičkovú pozíciu Tier 1 v oblastiach Projects and energy a Real estate and construction. V oblastiach Commercial, corporate and M&A a Dispute resolution sme skončili v Tier 2. Udržali sme si tiež veľmi dobré umiestnenie v oblastiach Banking, finance and capital markets a Employment v Tier 3.

Aj viacerí naši kolegovia získali atraktívne osobné rankingy. Ján Azud obhájil svoje vedúce postavenie Leading Individual v oblasti Projects and energy, rovnako, ako Jana Tögelová v Real estate and construction. Hodnotenie Recomended Lawyer v oblasti Dispute resolution získala Katarína Kováčová.

Podrobnosti nájdete tu


Možnosť ukončenia pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku zamestnanca

Nedávno schválená novela Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022 rozšíri možnosti zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Viac si prečítate v článku Martiny Poliačikovej.

 


Gastrolístky alebo peniaze – nová možnosť výberu zamestnanca

Národná rada SR 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.), ktorá s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem iného prináša možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Viac si prečítate v článku Martiny Poliačikovej.

 


Vláda schválila ďalší odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie aj za marec 2021 až do 30.06.2021 a upravila spôsob určenia poklesu tržieb

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie aj za mesiac marec 2021. Viac si prečítate v článku Martiny Poliačikovej.


Business Superbrands Slovakia 2021

Aj tomto roku sme potvrdili naše miesto v klube elitných slovenských značiek, ocenených titulom Business Superbrands Slovakia 2021. Odborná porota Business Brand Council programu Superbrands Slovakia nás opäť zaradila medzi značky, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania svojej hodnoty. Ocenenie Superbrands vnímame ako potvrdenie našej kvality a povzbudenie pre klientov pri ich rozhodnutiach.

 


Vláda schválila odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie aj za február 2021 až do 30.06.2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie aj za mesiac február 2021. Viac sa dočítate v článku Martiny Poliačikovej.

 


Naše partnerky v prehľade TOP 100 žien právneho biznisu

Gratulujeme našim partnerkám Šarlote Štosovej a Jane Tögelovej k umiestneniu v unikátnom česko-slovenskom prehľade TOP 100 žen česko-slovenského právního byznysu, ktorý vznikol v rámci projektu #PRVNÍCH100LET. Viac o prehľade sa dozviete tu. 

 


Právna ochrana je len taká dobrá ako technológia eKarantény

V roku 2020 bola za účelom efektívneho boja proti pandémií COVID-19 použitá aplikácia s názvom eKaranténa. Teraz vláda opäť uvažuje o spustení projektu smart karantény. Síce nie je isté, že pôjde o aplikáciu eKarantény, ale princíp dohľadu štátu má byť zachovaný. Ak sa rozhodne o obnove existujúcej aplikácie, mala by sa jej úprava zamerať nielen na technologické zmeny, ale aj na právnu stránku veci. Viac sa dočítate v článku Dariny Parobekovej.

 


Zrušenie reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a rozširovania ich záväznosti

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce, ktorá s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem iného novým spôsobom upravuje ustanovenia domáckej práce a telepráce a zavádza možnosť pre zamestnanca vybrať si medzi poskytovaním stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie. Viac sa dočítate v článku Martiny Poliačikovej.


Inšpektori práce kontrolujú dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domácnosti

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá trvá na Slovensku už od 12. marca 2020 sa novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 4. apríla 2020 zaviedla na jednej strane možnosť pre zamestnávateľa nariadiť zamestnancom výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Viac sa dočítate v článku Martiny Poliačikovej.


Zrušenie povinnosti pre zamestnávateľov oznamovať práce zaradené do II. kategórie z hľadiska posúdenia zdravotných rizík

V roku 2017 s účinnosťou od roku 2019 bola zavedená pre zamestnávateľov nová povinnosť každoročne do 15. januára oznamovať príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do II. kategórie z hľadiska rizikovosti práce a to podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bol minulý rok prijatý zákon novelizujúci viaceré zákony, ktorým bola táto povinnosť v celom rozsahu zrušená a to s účinnosťou od 21. júla 2020. Viac sa dočítate v článku Martiny Poliačikovej.


Vláda schválila odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie aj za január 2021 až do 30.06.2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie. Viac sa dočítate v článku Martiny Poliačikovej.