Peter Zilizi
 
Peter Zilizi
Jazyky
Anglický

Peter Zilizi

Advokát

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 32
F +421 2 32 33 34 43
peter.zilizi@r-p.sk

Peter  pracuje v našej advokátskej kancelárie od roku 2008. Od roku 2010 je členom Slovenskej advokátskej komory.

Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť občianskeho práva, a to najmä záväzkového práva a vecných práv, pracovného práva, obchodného práva vrátane zmluvných vzťahov a vedenia sporovej a nesporovej agendy, práva obchodných spoločností najmä v oblasti zakladania spoločností, konkurzov a reštrukturalizácií a procesného práva.

Peter hovorí po anglicky, pasívne po nemecky a po maďarsky (hovorová úroveň).

 

Vzdelanie
2005, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2008, Bratislavská vysoká škola práva (JUDr.)

array(0) { }