Správy & Média

Novela Zákonníka práce umožní uzatvárať nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Dátum: 26/10/2022

S účinnosťou od 1. januára 2023, v zmysle novely Zákonníka práce (novela zverejnená v Zbierke zákonov ako zákon č. 248/2022 Z. z. zo dňa 15.06.2022), bude možné na sezónne práce (presne špecifikované v prílohe č. 1b k Zákonníku práce) uzatvárať osobitný typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Sezonna praca

 
array(0) { }