Správy & Média

Právne novinky

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Dátum Názov
15/10/2019 iTIP #11: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva
16/06/2020 Databáza BRIP
16/06/2020 Ekologická digitalizácia vs. digitálna ekologizácia
16/06/2020 Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov
16/06/2020 Ochrana online pracovníkov alebo brzda online biznisu v Európskej únii
16/06/2020 Register partnerov verejného sektora postúpil novelou o level vyššie. Niektoré nedostatky však pretrvávajú.
16/06/2020 Nové sumy stravného účinné od 1. júla 2019
16/06/2020 Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov
16/06/2020 Počet trestne stíhaných firiem vzrástol o 320 %
16/06/2020 Od 1. júna 2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
16/06/2020 Compliance nie je „kompl-ikované”, ale skôr „kompl-exné”
16/06/2020 Compliance je pre firmy z CEE regiónu stále viac výzvou ako zažitou praxou
16/06/2020 Pripravuje sa ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá má upraviť vysielanie zamestnancov
16/06/2020 Od 1. marca 2019 nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16/06/2020 Uvoľnenie prevodu poľnohospodárskych pozemkov bude možno len dočasné
16/06/2020 Od 1. januára 2019 povinnosť zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesto
16/06/2020 Ako prišiel McDonald’s o svoju ochrannú známku “BIG MAC” vlastnou vinou
16/06/2020 Ďalšia nová povinnosť pre zamestnávateľov od januára 2019 – oznamovať práce zaradené do II. kategórie z hľadiska posúdenia zdravotných rizík
10/01/2019 iTIP: Ako ušetriť pri podávaní návrhu na vklad do katastra?
16/06/2020 Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa zvyšuje na 520 EUR
16/06/2020 Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov
16/06/2020 Zamestnávatelia pozor: od 1. januára 2019 nemôžete zakázať zamestnancovi zverejnenie jeho mzdy
07/01/2019 Príspevok na rekreáciu zamestnancov – nová povinnosť pre zamestnávateľa od 1. januára 2019
07/01/2019 Od 1. januára 2019 zjednodušenie a urýchlenie možnosti zamestnávania občanov mimo EÚ
array(0) { }