Správy & Média

Právne novinky

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Dátum Názov
19/12/2018 Spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonómie
13/11/2018 Študenti práva pomôžu slovenským start-upom
06/11/2018 Blockchain ako prostriedok ochrany obchodného tajomstva
06/11/2018 Sú Blockchainy v súlade s GDPR?
06/11/2018 EÚ navrhuje pristúpiť k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody
03/10/2018 Ako zasiahne kybernetická bezpečnosť subjekty finančného sektora?
02/10/2018 Koniec drahším vstupenkám pre cudzincov?
26/09/2018 Nové porušenie ochrannej známky
26/09/2018 Online trhoviská služieb na čo by mali slúžiť a na čo slúžia
04/10/2018 Platobné služby – nová právna úprava prináša nové technické riešenia
05/09/2018 Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva a strojárstva
24/08/2018 Šanca na bližšie objasnenie využitia „framingu“ z Nemecka
24/08/2018 Premena prihlášky ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku
23/08/2018 Fotografia uverejnená na internetovej stránke nie je pre všetkých
23/08/2018 Budúcnosť EU-US Privacy Shield
24/08/2018 Čaká tvorcov počítačových hier a aplikácií zodpovednosť za produkty?
16/06/2020 Nejasná situácia okolo modernizácie autorského práva
16/06/2020 Využitie AI v práve
16/06/2020 Register partnerov verejného sektora čakajú veľké zmeny
17/06/2020 Ďalšie reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a ich dodatky pre oblasť sklárstva a strojárstva
17/06/2020 Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu skrýva viaceré riziká
16/06/2020 Slovensko potrebuje ucelenú koncepciu prideľovania eurofondov na zvýšenie kvality ovzdušia
17/06/2020 Financovanie európskych projektov zo strany bánk
17/06/2020 Novinky v zamestnávaní cudzincov účinné od 1. mája 2018
array(0) { }