Správy & Média

Vítame nového partnera, Petra Bartoša

Dátum: 04/05/2022

S radosťou oznamujeme rozšírenie radov partnerov našej kancelárie. Náš dlhoročný kolega Peter Bartoš postúpil 1. mája 2022 z pozície Counsel na pozíciu partnera.  

Peter nastúpil do našej kancelárie v roku 2013. Celkovo má za sebou 16 rokov právnej praxe. Pracuje na mandátoch vyžadujúcich prierezové znalosti jednotlivých odvetví práva. Predovšetkým sa zameriava na infraštruktúrne projekty, verejné obstarávanie, štátnu pomoc a právo fondov Európskej únie. Okrem intenzívnej projektovej práce Peter aktívne participuje na iniciatívach kancelárie zameraných na šírenie najlepšej praxe v oblasti verejného obstarávania, a to formou rôznych vzdelávacích akcií, no predovšetkým prostredníctvom spoluautorstva veľkého Komentára k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý vyšiel vo vydavateľstve C.H.Beck v októbri 2019.

„Je výborné, keď noví partneri kancelárie vzídu z našich vlastných radov. Osobne mám však z Petrovho úspechu o to väčšiu radosť, že ide o jedného z mojich najbližších kolegov.“ vyjadril potešenie Ján Azud, vedúci partner kancelárie pre oblasť infraštruktúrnych projektov a verejného obstarávania.

Jaroslav Ružička, managing partner kancelárie dodáva: „Firmu netvoria budovy či kapitál, ale predovšetkým ľudia. Preto je nesmierne dôležité, aby títo ľudia vedeli vo firme nájsť priestor pre sebarealizáciu a osobný odborný i profesionálny rast. Veľmi ma preto teší, keď môžem kolegu, ktorý u nás pred rokmi začínal na juniorskej pozícii, dnes privítať v kruhu našich partnerov. Sme RUŽIČKA AND PARTNERS a slovo PARTNERS týmto opäť získalo na váhe.“

Radi by sme aj touto cestou Petrovi pogratulovali a zaželali mu veľa úspešných partnerských rokov v tíme RUŽIČKA AND PARTNERS.

 
array(0) { }