Správy & Média

Zmeny reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok od 1. júla 2024

Dátum: 11/06/2024

Ochrana spotrebitela

Radi by sme vás informovali o podstatných zmenách, ktoré prinesie nový zákon o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 108/2024 Z. z.), ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2024.

Ak je predmetom vašej činnosti maloobchod, resp. sa dostávate pravidelne do vzťahu so spotrebiteľmi, potom sa tieto zmeny týkajú aj vás. K 1. júlu 2024 bude potrebné aktualizovať váš Reklamačný poriadok (RP) a Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a upraviť ďalšie procesy, ktoré máte nastavené vo vzťahu k predaju tovarov a služieb spotrebiteľom.

Viaceré zmeny potešia práve obchodníkov. Po novom napríklad bude z objektívnych dôvodov možné vybaviť reklamáciu aj po uplynutí doteraz kogentnej lehoty 30 dní. Bude tiež možné odmietnuť reklamáciu zákazníka aj počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru bez potreby odborného posúdenia. Zmien bude však oveľa viac.

Ďalšie informácie o novom zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete aj v našom mesačnom prehľade právnych noviniek, či v predchádzajúcom článku o uvádzaní zliav.

Pre podrobné informácie o zmenách a potrebných krokoch k 1. 7. 2024 sa bez váhania obráťte na našu kanceláriu.

 
array(0) { }